Anette Isberg

Om Anette Isberg

Anette är certifierad i kommunikologi och medarbetarskap. Hon är coach och föreläsare, och jobbar på uppdrag av både företag och privatpersoner.

Anette har coachat individer inom alla typer av branscher och roller sedan över 15 år tillbaka

Anettes arbetssätt präglas av passion för uppgiften, noggrannhet, diskretion och lyhördhet.

Drivkraften att få arbeta med människor har löpt som en röd tråd genom Anettes företagande, sedan hon startade eget företag 2005. Att få stå bredvid och se individer växa och utvecklas är fantastiskt.


Anette har över 20 års erfarenhet av tjänste- och produktförsäljning inom flera branscher och för Anette handlar försäljning om att bygga relationer och göra affärer som strävar efter att göra både köpare och säljare nöjda.

När försäljningen är ren och genuin skapas win-win för båda parter. Anettes förmåga att lyssna och förstå kundens behov tillsammans med hennes kompetens inom kommunikation har gjort att hon lyckas med försäljningen oavsett bransch.

Anettes och företagets hörnstenar

Kommunikation – stor förståelse för kommunikationen både inom och mellan människor.

Förmågan att möta kunden, individen och företagen där de är – för att kunna leda är det nödvändigt att mötas.

Affärsmässighet är något Anette tycker är mycket viktigt och det genomsyrar allt Anette gör och står för.

Samarbeten – tillsammans blir vi starkare och Anette har ett väl upparbetat affärsnätverk.

Kompetensbredd – över 20 års erfarenhet av sälj inom flera branscher; bank, IT, tjänster, utbildningar, B2B och B2C.