Externt sälj, hyra in en säljresurs Kan det vara nåt? Ja, det är jag säker på!

Jag upplever att många företag idag känner att de inte hinner följa upp sina leads, boka in kundmöten, följa upp mässor, sälja in produkter-tjänster-utbildningar mm. Trots detta är man av olika anledningar inte beredd att anställa ytterligare säljresurser. Där kan jag hjälpa till! Anlita mig för kortare eller längre säljuppdrag.

Alltifrån nykundsbearbetning till uppföljning av säljprojekt.

Jag har över 20 års erfarenhet av tjänste- och produktförsäljning inom flera branscher både B2B och B2C.

Jag tänker att alla människor bär svaren inom sig

Ibland kan dock svaren vara svåra att komma åt. De ligger gömda av olika anledningar.

Jag kan hjälpa dig att hitta dem. Ställer frågorna som får dig att hitta dina svar oavsett om det gäller jobb, relationer eller livet i stort. Jag ger dig verktygen du behöver för att utvecklas och komma vidare – ditt bollplank i vardagen.

Jag har mångårig erfarenhet av personlig utveckling och har coachat individer på alla nivåer under många år.

Är certifierad metakommunikatör vilket innebär att jag har specialkompetens i att filtrera och analysera information i individer för att sedan tillsammans med individen hitta rätt verktyg för att göra de förändringar som behövs för att utvecklas.

Tänk om det är så enkelt att vi kan bestämma hur vi vill må?

Om jag blir medveten om hur mina tankar påverkar mig, faktiskt kan styra dem och hjälpa mig själv till ett bättre mående. Genom mina föreläsningar inspirerar och motiverar jag dig till att vara chauffören i ditt eget liv. Ger dig verktygen som gör att du vågar välja väg.

Genom att förstå hur vår hjärna fungerar kan vi lättare styra vår vardag. Jag ger dig hjälp att finna den balans vi alla så väl behöver i våra liv. Blandar händelser ur livet, lätta att känna igen, med tips och konkreta verktyg som gör att du kan börja styra din vardag och mående redan idag. 

Jag har föreläst sedan 2009 för företag och organisationer runtom i Sverige och vet att föreläsningarna är uppskattade och ger värdefulla insikter.

“Anette Isbergs föreläsning var både intressant och engagerande. Inte bara för att budskapet berör och ligger i tiden utan även för att Anettes framträdande är professionellt genomfört. Att Anette dessutom talar av egen erfarenhet gör inte saken sämre”.
– Kenneth Nilsson, tidigare VD på Fastighets AB Hushagen

Om Anette Isberg

Drivkraften att få arbeta med människor har löpt som en röd tråd ända sedan jag började driva eget företag 2005. Att få stå bredvid och se individer växa och utvecklas är fantastiskt.

Jag har över 20 års erfarenhet av tjänste- och produktförsäljning inom flera branscher och för mig handlar försäljning om att bygga relationer och göra affärer som strävar efter att göra både köpare och säljare nöjda.

När försäljningen är ren och genuin skapas win-win för båda parter. Min förmåga att lyssna och förstå kundens behov tillsammans med min kompetens inom kommunikation har gjort att jag lyckas med försäljningen oavsett bransch.

Mina och företagets hörnstenar

  • Kommunikation – stor förståelse för kommunikationen både inom och mellan människor
  • Förmågan att möta kunden, individen och företagen där de är – för att kunna leda måste jag kunna möta
  • Affärsmässighet – genomsyrar allt jag gör och står för
  • Samarbeten – tillsammans blir vi starkare och jag har ett väl upparbetat affärsnätverk
  • Kompetensbredd – över 20 års erfarenhet av försäljning inom flera branscher såsom bank, IT, produkter, tjänster, utbildningar, B2B och B2C.

“Anette är en av de mest företagsamma och tydligt kommunikativa personer jag träffat, och hennes driv, engagemang och inspirerande sätt är smittsamt. Hon har ett genuint omtänksamt intresse för de människor hon arbetar med, vilket visar sig i de resultat hon får. Genom sin väl utvecklade förmåga att lyssna, fråga och tolka in många nivåer även i komplexa situationer är hon en mycket bra säljare och coach. Att ha Anette som kollega och samarbetspartner ser jag som en stor förmån. “
– Sven-Alex Trygg, Frilans Wake-Up Artist, Föreläsare och Utbildare, www.byskoogla.se 

Kontakta mig

Anette Isberg

076-816 06 66

AI_2018